PL/EN BIURA 531 687 677 SALE KONFERENCYJNE 570 141 141

Polityka prywatności

Polityka prywatności
obowiązująca na stronie internetowej: https://dagocentrum.pl/

Mając na uwadze obowiązujące przepisy prawa, a także działając w trosce o ochronę danych osobowych naszych klientów oraz użytkowników strony internetowej działającej pod adresem https://dagocentrum.pl/ (dalej: ,,Strona”) postanowiliśmy wprowadzić niniejszą Politykę Prywatności. Z tego też względu jest nam bardzo miło poinformować, że:

DANE ADMINISTRATORA

Administratorem Twoich danych osobowych jest DAGO Centrum Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (00-854), Al. Jana Pawła II 23, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000255814 w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS (dalej: ,,Administrator”).

PRZETWARZANE DANE OSOBOWE, PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH, CEL PRZETWARZANIA I CZAS PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Administrator przywiązuje szczególną dbałość do ochrony danych osobowych, przez które rozumie on wszystkie informacje, które pozwalają na określenie i zidentyfikowanie osoby fizycznej, tj. m.in. imię i nazwisko, e-mail, telefon, stanowisko, miejsce pracy, itd. Z uwagi na specyfikę prowadzonej działalności gospodarczej zbieramy tylko takie dane, które to są nam niezbędne do prawidłowego świadczenia usług. Przekazane nam dane osobowe przetwarzamy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. na podstawie naszego uzasadnionego interesu oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO wobec wyrażonej przez Ciebie zgody.

W celu zawarcia z Tobą umowy na świadczone przez nas usługi (np. najem biura, najem sali konferencyjnej) będziemy potrzebować Twoich danych. Jest to konieczne do tego aby zrealizować i rozliczyć usługę. Mogą to być zatem następujące dane: imię, nazwisko, adres zamieszkania, PESEL, stanowisko, pracodawca, NIP, adres e-mail, numer telefonu, numer rachunku bankowego, numer i seria dowodu osobistego lub paszportu. Zawsze jednak dążymy do tego, aby zminimalizować zakres zbieranych i przetwarzanych przez nas danych osobowych, szanując przy tym Twoje prawa i wolności.

Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do tego, abyśmy mogli świadczyć dla Ciebie usługi, abyśmy mogli je rozliczyć oraz abyśmy mogli się z Tobą skontaktować lub zaproponować Ci ciekawe warunki współpracy.

Przekazane przez Ciebie dane osobowe przetwarzamy przez okres wykonywania usługi oraz przez okres przedawnienia się roszczeń wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

PRZEKAZYWANIE DANYCH INNYM PODMIOTOM

Ze względu na zakres naszej działalności oraz z uwagi na fakt, iż Administrator jest jedną ze spółek wchodzących do grupy kapitałowej DAGO, to aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie korzystamy ze wsparcia innych firm. Niektórym z nich możemy przekazać Twoje dane osobowe, np. innym spółkom tworzącym sieć DAGO, podmiotom hostingowym, podmiotom świadczącym usługi księgowe, Poczcie Polskiej S.A. lub operatorom pocztowym oraz podmiotom kurierskim.

Twoje dane osobowe nie będą przez nas przekazywane do państw spoza Unii Europejskiej lub do organizacji międzynarodowej. Nie będą one także podlegały profilowaniu lub zautomatyzowanemu przetwarzaniu.

PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

W związku z tym, że przetwarzamy Twoje dane osobowe, to chcemy poinformować Cię o tym, że przysługują Ci określone prawa i wolności z tego tytułu wynikające. Pamiętaj, że masz prawo do:

 1. uzyskania informacji, o tym czy przetwarzamy Twoje dane (i w jakim zakresie),

 2. dostępu do swoich danych osobowych, np. możesz poprosić nas o ich kopię, a także uzyskać informację na temat szczegółowego sposobu i celu ich przetwarzania a także źródle ich pochodzenia,

 3. żądania sprostowania lub poprawienia danych, jeśli są nieprawidłowe,

 4. żądania uzupełnienia danych, jeśli są one niepełne,

 5. żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Jeżeli jednak przetwarzamy Twoje dane zgodnie z przepisami prawa, to możemy nie uwzględnić Twojej prośby. Jeśli przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, to przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych,

 6. w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest Twoja zgoda, to masz prawo wycofania tej zgody, jednak bez wpływu na prawidłowość przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych przed cofnięciem tej zgody,

 7. zgłoszenia naruszenia w zakresie przetwarzania danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – jeśli uznasz, że przetwarzamy Twoje dane w sposób sprzeczny obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności z RODO, to przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

COOKIES

 1. Pliki cookies (tak zwane „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze strony internetowej. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

 2. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika Sklepu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator.

 3. Strona nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

 1. dostosowania zawartości Strony do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania przez niego ze Strony; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

 2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze Strony.

 1. W ramach Strony stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu opuszczenia przez niego strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.

 2. W ramach Strony stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

 1. niezbędne” pliki cookies umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Strony;

 2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, na przykład wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania;

 3. wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze Strony;

 4. funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.

 1. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy Strony mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

 2. Administrator informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na Stronie.

 3. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest np. w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Polityka prywatności obowiązująca na stronie https://dagocentrum.pl/ nie dotyczy żadnych danych osobowych, które zdecydujesz się przekazać niezwiązanym z nami osobom lub podmiotom trzecim. Nie monitorujemy ani nie kontrolujemy informacji gromadzonych przez inne strony internetowe i nie ponosimy odpowiedzialności za praktyki stosowane na takich stronach oraz za publikowane na nich treści.

ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki Prywatności. Na stronie internetowej https://dagocentrum.pl/ opublikowana będzie zawsze aktualna wersja.

KONTAKT Z ADMINISTRATOREM

W razie jakichkolwiek pytań, zastrzeżeń lub wątpliwości, z przyjemnością Ci pomożemy. W tym celu skontaktuj się z nami na następujące dane:

DAGO Centrum Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

Al. Jana Pawła II 23

00-854 Warszawa

e-mail: anna.lupinska@dagocentrum.pl.

Prosimy o przeczytanie naszej Polityki Prywatności oraz sprawdzanie od czasu do czasu, czy nie została wprowadzona przez nas jej nowa wersja.

Warszawa, dnia 30 sierpnia 2021 roku