PL/EN BIURA 531 687 677 SALE KONFERENCYJNE 570 141 141

Kontakt

Home » Kontakt

WYNAJEM POWIERZCHNI BIUROWYCH

Magdalena Pietrzyk
+48 570 141 141
magdalena.pietrzyk@dagocentrum.pl

WYNAJEM SAL KONFERENCYJNYCH

Magdalena Pietrzyk
+48 570 141 141
magdalena.pietrzyk@dagocentrum.pl

Administracja

Anna Łupińska
+48 531 687 677
anna.lupinska@dagocentrum.pl

DANE KONTAKTOWE

Dago Centrum Tower
ul. Chłodna 51
00-867 Warszawa
NIP : 5252484081
Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS : 0000359301
Kapitał zakładowy spółki: 100.000,00 zł