PL/EN BIURA 22 653 85 00 SALE KONFERENCYJNE 22 544 92 92

Kontakt

WYNAJEM POWIERZCHNI BIUROWYCH

Agnieszka Pawlak
+48 500 273 431
+48 22 653 95 30
a.pawlak
@dagocentrum.pl

WYNAJEM SAL KONFERENCYJNYCH

Dominika Wróblewska
+48 570 141 141
+48 22 544 92 92
dominika.wroblewska
@dagocentrum.pl

Administracja

Marta Marciniak
marta.marciniak
@dagocentrum.pl

DANE KONTAKTOWE

Dago Centrum Sp. z o.o.
Al. Jana Pawła II 23
00-854 Warszawa
NIP: 527 250 72 47

Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS:0000255814

Kapitał zakładowy spółki: 100.000,00 zł